Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER / HJELPEMIDDELFONDET

Hjelpemidler fra Norge 

Se vårt Rotary showcase 

Hjelpemiddelfondet er et privat initiativ som har vært aktivt siden 2002.

Vi i Nesodden Rotaryklubb og hjelpemiddelfondet har i samarbeid med andre rotaryklubber i distriktet hjulpet med logistikk, finansiering og arbeid rundt innsamling og forsendelse av utstyr.

PC-utstyret kjøpes av gjenbruksorganisasjoner, og er renset og nyinstallert med operativsystem. Hjelpemidler fra norske sykehus samles inn og sendes til distrikter som har behov. Det planlegges for tiden forsendelser til Uruguay. Har du lyst til å bidra - ta kontakt med oss på e-post nesodden@rotary.no. 

2012 - utstyret er ankommet


Prosjektbeskrivelse

Juan Lacaze er en by i Uruguay som har 13.950 innbyggere. Arbeidsledigheten er svært høy, og mange lever i fattigdom. 30% av barna lever under fattigdomsgrensen. Prosjektet vil sende utstyr til skoler, legevakt, brannvesen, sykehus og institusjoner for funksjonshemmede. Alt utstyret vi sender får vi til gjenbruk fra ulike institusjoner, hjelpemiddelsentraler og sykehus. Prosjektet tar ca. 6 måneder. Prosjektet begynte i 2012 og ble avsluttet i august 2014.

Brukt sykehusmateriell og PC'er: Pc'ene er brukte, rensede og klarerte maskiner som vi kjøper rimelig for gjenbruk i utlandet.

Hvem får utstyret:

- Alle kommunens innbyggere får nytte av utstyret fordi det oppgraderer og supplerer utstyret på sykehus.
- Alle skolene i kommunen får datautstyr og barna gis mulighet til opplæring på PC.
- Brannvesenet får utstyr som bedrer den generelle servicen til innbyggerne.
- Mange funksjonshemmede får for første gang muligheten til å være mobile og komme seg ut av eget hjem.
- Noen institusjoner for personer med en funksjonshemming får på denne måten utstyr de ellers aldri ville ha muligheten til å eie.

Utstyret skal leveres i sin helhet til høyt respekterte institusjoner i området: skoler, sykehus, brannvesen, institusjoner for funksjonshemmede, som har teknisk og faglig personale (lærere, leger, sykepleiere, psykologer, pedagoger, fysioterapeuter). Disse institusjonene tar ansvar for distribusjon, omsorg, bruk, vedlikehold og reparasjon. 

Rotaryklubben i Uruguay
Rotaryklubben i Juan Lacaze vil i nært samarbeid med bystyret der sørge for at alt utstyret blir distribuert til de enhetene det er søkt for. Rotary på Nesodden vil også motta rapport med bilder fra mottak og distribuering av utstyret.

Klubben søkte Rotary på Nesodden om støtte til kjøp av pc'ene og transport av containeren fra Norge til Juan Lacaze i Uruguay. Rotary i Juan Lacaze har ansvaret for tilsyn av utstyret. De sørger også for at utstyret kommer helt fram til de rette institusjonene. Rotary i Juan Lacaze er ansvarlig for å informere Nesodden Rotary og Rotary Foundation.

Samarbeidspartnere
Rotary på Nesodden hjelper til med planleggingen av prosjektet, holde kontakt med Juan Lacazeklubben og prøve å være nyttig for prosjektet.

Hjelpemiddelfondet, virksomheten i Norge som skaffer alt utstyr og materiell, har årlig besøkt  Uruguay og vil også følge opp prosjektet.

 Utstyr på plass i Juan Lacaze
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ekelund
Adresse: Hilda Magnussensvei 1
Postnummer: 1450
Sted: Nesoddtangen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Some meetings are held in English, esp. if English speaking visitors are present.

Klubbens møter:

Juleavslutning

2022-12-12 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
446-559-3652