Web
Analytics Made Easy - StatCounter
KLUBBEN / KOMITEENE

Komitéer

 

Klubbkomitéenes oppgave er å arbeide for og med klubbens aktiviteter innen de fem tjenesteområdene. Innkommende president, president og sist avgåtte president bør samarbeide for å sikre kontinuitet i ledelse og planlegging av fremtidig ledelse. Når det er praktisk mulig, bør komitémedlemmer sitte i samme komité i tre år for å sikre kontinuitet. Innkommende president er ansvarlig for å oppnevne komitémedlemmer til ledige verv og holde planleggingsmøter før starten av sitt presidentår Det anbefales at komitélederne har tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komité. 

 

Klubben skal ha følgende faste komitéer:

 

Klubbadministrasjon

Denne komitéen skal utføre virksomhet knyttet til en effektiv drift av klubben. Blant annet skal komitéen utvikle et godt og variert program, holde orden i arkivet, holde websiden oppdatert og organisere sosialer sammenkomster og fester. Oppgavene kan være fordelt i underkomitéer som f.eks. programkomité, festkomité, arkivkomité, osv.

 

·       Programkomité:    Trond (leder), Arild, Petter, Anne-Marie, Lora, Håkon

·       Festkomité:          Astrid (leder), Leif, Max, Håkon, Kjell

·       Arkivkomité:         Max (leder), Arild

 

Medlemsutvikling

Komitéen skal utvikle og gjennomføre en strategi for medlemsverving, kartlegge medlemssammensetningen som grunnlag for medlemsverving, mht. yrkesbakgrunn, alder og kjønn, gi nye medlemmer en innføring i Rotary generelt og Nesodden Rotaryklubb spesielt, og følge opp medlemmer med spesielle behov.

 

·       Jutta (leder), Svein Erik, Astrid, Jens Kristian, Jon Erik, Hellen, Lora

 

Serviceprosjekter

Komitéen skal ta seg av humanitære og yrkesrettede prosjekter og eventuelt organisere klubbens innsats i slike prosjekter lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Komitéen jobber tett sammen med TRF-komitéen. Denne komitéen er ansvarlig for lokale prosjekter og internasjonale prosjekter, som blant annet gjennomføring av TV-aksjonen, aktiviteter rundt hundeparken og dekkskift. Dette innebærer promotering av prosjektene på klubbens hjemmesider og Facebook. Komitéen er også ansvarlig for ungdomsutveksling – 1-års-utveksling, sommercamps og RYLA. Underkomitéer kan opprettes.

 

·       Internasjonale prosjekt:  Marthe (leder), Torunn, Raimonda, Jutta

 

·      Lokale prosjekt:             Siri (leder), Arild, Sverre, Amet, Håkon,

Hans Vilhelm, Jan Petter, Marthe, Ralf, Erling,

Jutta, Astrid, Raimonda

 

Her må lederne for de ulike prosjektene knytte til seg medarbeidere etter behov, eventuelt også fra resten av medlemsflokken.

 

o   Hundepark:            Sverre (leder)

o   TV-aksjon:             Amet (leder)

o   Strandrydding:       Håkon (leder)

o   Yrkesutøverprisen:  Erling (leder)

 

PR, kommunikasjon og TRF

Komitéen skal planlegge og iverksette tiltak internt med henblikk på å informere medlemmene om klubbens aktiviteter; komitéen skal også gjøre klubbens virksomhet kjent for omverdenen og synliggjøre Rotarys EndPolio-satsing.

Komitéen sørger dessuten for å gi klubbens webmaster/CICO stoff for å oppdatere klubbens nettside.

 

·      Torstein (leder), Erling, Raimonda, Svein Erik, Liv, Hellen, Marthe (fb). De to sistnevnte med særlig ansvar for utvelgelse av kandidater til Paul Harris-utmerkelser.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ekelund
Adresse: Hilda Magnussensvei 1
Postnummer: 1450
Sted: Nesoddtangen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Some meetings are held in English, esp. if English speaking visitors are present.

Klubbens møter:

Juleavslutning

2022-12-12 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
446-559-3652