Web
Analytics Made Easy - StatCounter
KLUBBEN / KOMITEENE

Komitéer

 

Klubbkomitéenes oppgave er å arbeide for og med klubbens aktiviteter innen de fem tjenesteområdene. Innkommende president, president og sist avgåtte president bør samarbeide for å sikre kontinuitet i ledelse og planlegging av fremtidig ledelse. Når det er praktisk mulig, bør komitémedlemmer sitte i samme komité i tre år for å sikre kontinuitet. Innkommende president er ansvarlig for å oppnevne komitémedlemmer til ledige verv og holde planleggingsmøter før starten av sitt presidentår Det anbefales at komitélederne har tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komité. 

 

Klubben skal ha følgende faste komitéer:

 

Klubbadministrasjon

Denne komitéen skal utføre virksomhet knyttet til en effektiv drift av klubben. Blant annet skal komitéen utvikle et godt og variert program, holde orden i arkivet, holde websiden oppdatert og organisere sosialer sammenkomster og fester. Oppgavene kan være fordelt i underkomitéer som f. eks. programkomité, festkomité, arkivkomité, osv.

 

·       Programkomité: Jutta (leder) , Torstein, Liv, Hellen, Anne-Marie, Erling, Astrid

·       Festkomité: Kjell (leder), Leif, Arild, Max, Jan Petter, Håkon, Astrid

·       Arkivkomité: Max (leder), Arild

 

Medlemsutvikling

Komitéen skal utvikle og gjennomføre en strategi for medlemsverving, kartlegge medlemssammensetningen som grunnlag for medlemsverving, mht yrkesbakgrunn, alder og kjønn, gi nye medlemmer en innføring i Rotary generelt og Nesodden Rotaryklubb spesielt, og følge opp medlemmer med spesielle behov.

 

·       Astrid (leder), Svein Erik, Jutta, Raimonda

 

Serviceprosjekter

Komitéen skal ta seg av humanitære og yrkesrettede prosjekter og eventuelt organisere klubbens innsats i slike prosjekter lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Komitéen jobber tett sammen med TRF-komitéen. Denne komitéen er ansvarlig for lokale prosjekter og internasjonale prosjekter, som blant annet gjennomføring av TV-aksjonen, aktiviteter rundt hundeparken og dekkskift. Dette innebærer promotering av prosjektene på klubbens hjemmesider og Facebook. Komitéen er også ansvarlig for ungdomsutveksling – 1-års-utveksling, sommercamps og RYLA. Underkomitéer kan opprettes.

 

·       Internasjonale prosjekt: Carlos, Erik

·       Lokale prosjekt:

o   Hjulskift: Arild, Jon Erik, Hans Vilhelm, Petter, Erik (leder)

o   Hundeparken: Amet, Jan Petter, Siri, Sverre (leder)

o   TV-aksjonen: Amet (leder), Sverre

 

PR og kommunikasjon

Komitéen skal planlegge og iverksette tiltak internt med henblikk på å informere medlemmene om klubbens aktiviteter; komitéen skal også gjøre klubbens virksomhet kjent for omverdenen. Komitéen er også ansvarlig for å gi klubbens webmaster/CICO stoff for å oppdatere klubbens nettside.

 

·       Torstein (leder), Svein Erik, Petter + Siri

 

TRF – The Rotary Foundation

Denne komitéen skal ha ansvar for utvelgelse av Paul Harris utmerkelser og for å synliggjøre Rotarys EndPolio-satsing.

 

·       Annette, Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ekelund
Adresse: Hilda Magnussensvei 1
Postnummer: 1450
Sted: Nesoddtangen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Some meetings are held in English, esp. if English speaking visitors are present.

Årsmøte med valg
7. des. 2020, 19.00 - 20.30

Møtet kan bli avholdt på nett.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
446-559-3652