Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER / HJELPEMIDDELFONDET / CENATT - HJELPEMIDDELSENTRAL URUGUAY

Nytt Global Grant prosjekt?
Vi søker samarbeidspartnere!


Nasjonalt Senter for Tekniske og Teknologiske hjelpemidler

CENATT 


Her er et tilsvarende prosjekt i Mexico.
Meld din interesse til nesodden@rotary.no

Vil du bidra? 

Et hjelpemiddel er enhver gjenstand, tiltak eller teknisk løsning som kan bidra til å redusere praktiske utfordringer en person har p.g.a. nedsatt funksjonsevne på et eller flere områder 

Det finnes hjelpemidler som gjør det mulig for de fleste å klare seg selv i dagliglivet, i jobben og i fritida: fra krykker og rullatorer til negleklippere med forstørrelsesglass, fra sykler som kan «tråkkes» med hendene – og mye mer for alle typer funksjonsnedsettelse. Målet er å fremme aktivitet og deltakelse for alle borgere – uansett funksjonsnivå.

For å oppfylle dette målet bør det være enkle løsninger (i konsept og i bruk), effektivt for involverte og dekke behovene for til dem de er utviklet til.

Behovet for hjelpemidler er for tiden stort i Uruguay og tilgangen på hjelpemidler er begrenset og tilgjengelig bare for dem som har råd til å kjøpe hjelpemidler på det åpne markedet. Noen sosiale prosjekter – basert på donasjoner fra ideelle institusjoner har også tilgang på noen hjelpemidler.

Denne situasjonen er langt fra tilstrekkelig. For å garantere for de rettighetene personer med nedsatt funksjonsevne har til å leve et meningsfylt liv, ønsker vi å opprette en hjelpemiddelsentral (CENATT ) i Uruguay.

CENATT er basert på en modell der personer med nedsatt funksjonsevne – uansett deres økonomiske tilstand - kan få tilgang til de hjelpemidlene de trenger. På hjelpemiddelsentralen skal hvert enkelt hjelpemiddel tilpasses den som skal bruke det.

Prosjektet er et initiativ fra MIDES (Sosialdepartementet), med støtte fra Montevideo kommune, Uruguays Teknisk Universitet (UTU) og Hjelpemiddelfondet i Norge.

Dette er et prosjekt av nasjonalt omfang i Uruguay.

For dette formålet skal det brukes allerede eksisterende tjenester, men det nye er at det skal anskaffes, produseres og distribueres hjelpemidler. Teknisk Universitet (UTU) vil bidra med undervisning og opplæring og vil også bistå med å produsere en del nytt utstyr.

Dette siste momentet er et kvalitativt godt sprang i forhold til andre virksomheter, fordi prosessen med teoretisk opplæring vil bli holdt på samme sted som praksisen. Det gir en merverdi for alle involverte. Det vil også drives aktiv forskning her for å generere ny kunnskap og innovasjon på et felt det finnes lite studier på, i denne regionen.

Prosjektet i sin helhet ,har som mål å skape et system som omfatter anskaffelse, produksjon, utvikling av teknologi, forskning og trening. Videre er formidlingen av hjelpemidler til hver enkelt person – der det kreves nødvendig tilpasning - en komponent av stor betydning for brukeren av hjelpemidlet.

De neste trinnene i prosjektet er å gjøre et stykke arbeid når det gjelder å få til en optimal infrastruktur i bygningen, som gir de rette forholdene for et prosjekt i denne størrelsesorden.

Huset vi har fått har 700 m2 hvor 500 m2 skal brukes til Hjelpemiddelsentralen, 200 m2 skal brukes av ONPLI (organisasjon for sysselsetting av funksjonshemmede i arbeidslivet).


Bygningen er i god strukturell stand. Den ligger på et vakkert anlagt område med mye vegetasjon i boligområdet Prado i Montevideo.

 

Bygningen trenger å rehabiliteres

1- Tetting av tak utvendig

2- Nytt tak innvendig

3- Gjenvinning eller utskifting av takvinduer

4- Riving av noen vegger innvendig

5- Isolasjon av yttervegger

6- Rehabilitering av dører og vinduer

7- Ny elektrisk installasjon

8- Installasjon av vannforsyning

9- Installasjon av toalettutstyr og komplett kloakk

10- Installere klimaanlegg

11- Nytt opplegg for brannsikkerhet

12- Reparasjon av gulv

13- Rampe ved inngangen

14- Innendørs- og utendørs belysning

15- Sandvasking av yttervegger

16- Sette opp nye skillevegger og dører

17- Male hele huset (innvendig)

18- Enkel møblering

19- Installere signalanlegg/alarm

20- Opprusting av uteområdet

Budsjetteksempel;

Totalbudsjett som faller innunder reglene for Global Grant - i underkant av 2.000.000 $ som kan deles opp i delprosjekter.

Minimumsbudsjett i Global Grant -          Matching fra Rotary Foundation - 
bidrag fra oss -                 8.600 $             4.300 $ (50%)
bidrag fra Distrikt 2260 -   8.600 $             8.600 $ (100%)
Totalsum = 30
.100 $

Vi trenger hjelp til å fylle opp vårt bidrag på 8.600 $

Bilder av den første containeren fra Sunrise Medical.

Les om forsendelse av hjelpemidler fra Sundrise Medical til CENATT.

Takkebrev fra Sosialdepartementet i Uruguay


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Ekelund
Adresse: Hilda Magnussensvei 1
Postnummer: 1450
Sted: Nesoddtangen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Some meetings are held in English, esp. if English speaking visitors are present.

Klubbens møter:

Juleavslutning

2022-12-12 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
446-559-3652